Trygghet i vardagen

för både brukare och anhöriga

 

Vårt erbjudande i sammanfattning

Min Hälsokoll är en web-tjänst som ska hjälpa äldre, funktionsnedsatta och deras anhöriga till en tryggare vardag. Ungefär som en brandvarnare håller tjänsten ett vakande öga på faror och larmar om den upptäcker avvikelser från det normala. Genom att bära ett smart armband med sensorer kan systemet kontrollera rörelser, hjärtrytm och andra fysiologiska värden. Vid avvikelser kan användaren, omsorgspersonal och anhöriga göras uppmärksam på situationen genom meddelande och statusinformation på en personlig web-sida.

Systemet kan anpassas för olika individer och diagnoser och upptäcka problem, även innan olyckan är framme. Tjänsten larmar även om individen inte själv kan göra det och kan eskalera larmet om användaren inte reagerar.

Tjänsten fungerar såväl i kombination med professionell hemtjänst som för individer och anhöriga utan koppling till annan vård. Den kan också användas i tillämpningar som kontroll av hälsa inom företagshälsovård eller försäkringsansökningar. Min Hälsokoll bygger på kommersiellt tillgängliga produkter och behöver inga kameror eller annan utrustning som kan upplevas som integritetskränkande.

Genom att ge anhöriga möjligheter att hålla ett öga på nära och kära via sin mobil eller e-post skapas nya möjligheter att stanna kvar i sin hemmiljö. Den ger närstående ett verktyg att ge stöd och trygghet när geografiska avstånd och tidsbrist lägger hinder i vägen för dagliga besök. Tjänsten kan även utgöra ett komplement för omsorgspersonal att snabbare upptäcka problem och på så sätt prioritera förebyggande åtgärder och akuta insatser vid behov.